Mooring Tug - Hamburg harbor 1
Mooring Tug - Hamburg harbor 2
Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 1
Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 2
Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 3
Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 4
Preview: Mooring Tug - Hamburg harbor 1
Preview: Mooring Tug - Hamburg harbor 2
Preview: Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 1
Preview: Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 2
Preview: Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 3
Preview: Mooring Tug - Hamburg harbor - detail 4